QUÈ ÉS? 2017-10-19T15:17:41+00:00

Què és CCI PirineusMed?

CCI PirineusMed és una iniciativa finançada pel programa Interreg – POCTEFA de la UE que té com a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i social, així com de la seva sostenibilitat ambiental per aconseguir una Europa unida i cohesionada.

El programa Interreg – POCTEFA pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement econòmic i social a l’àrea transfronterera Catalunya – França – Andorra.

En aquest context, les Cambres de Comerç de Girona, Perpinyà, Andorra i Lleida s’han unit per sumar esforços, promocionar i fomentar les relacions empresarials entre aquests quatre territoris. És cert que les polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer existeixen, però  també ho és que les empreses – i en especial les PIMES – pateixen un dèficit d’acompanyament tècnic i jurídic que dificulta el seu desenvolupament transfronterer i internacional. Aquest fet va ser constatat en un estudi realitzat per les Cambres de Comerç implicades i en ell es posava de manifest el gran desconeixement del territori entre les empreses, però també que un elevat percentatge d’aquestes manifestava el seu interès en iniciar relacions comercials amb les empreses de la regió transfronterera de Lleida, Girona, Pirineus Orientals i Andorra.

Els resultats esperats se centren en intensificar les relacions comercials que fomenten el desenvolupament econòmic; facilitar la cooperació i la flexibilitat administrativa entre els territoris per afavorir la mobilitat empresarial; generar oportunitats d’ocupació mitjançant la cooperació; impulsar l’enfortiment de les empreses per a la seva sortida als mercats exteriors així com la creació de partenariats transfronterers que desenvolupin accions conjuntes.

D’aquesta manera es pretén contribuir a complementar les polítiques nacionals de cada territori, aportant projectes integrals amb un efecte visible a l’espai POCTEFA, donant solucions innovadores que facilitin la presa de decisions davant les debilitats diagnosticades i la perdurabilitat dels resultats del projecte.