Avís legal 2021-09-10T08:56:32+00:00

AVIS LEGAL

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA l’informa que és titular del lloc web: www.ccipirineusmed.com, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, amb CIF/NIF: Q2573001A, Domicili Social: ANSELM CLAVÉ 2, Codi Postal: 25007, Localitat: LLEIDA, Província: LLEIDA, Telèfon: 973236161.

En tant que Corporació de dret públic es regeix per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. L’adreça de correu electrònic de contacte és: lleida@cambralleida.org

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web www.ccipirineusmed.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, atorguen la condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per aquest motiu, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware i software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ, o danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

L’accés a la web: www.ccipirineusmed.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

  1. PUBLICITAT

La Web www.ccipirineusmed.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

  1. MODIFICACIONS

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

  1. RESERVA DE COOKIES

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes la identitat de l’Usuari.

 

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. Per accedir als llocs web de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web: conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina, i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, per la qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis. Aquests drets es podran exercir  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: ANSELM CLAVER 2 1º. Codi Postal: 25007. Localitat: LLEIDA. Província: LLEIDA, o al correu electrònic lleida@cambralleida.org, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 

La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA podrà compartir les seves dades i informació amb els quatre socis integrants del projecte CCI PirineusMed II: La Cambra de Lleida, La Cambra de Girona, La Cambra d’Andorra, La Cambra d’Occitanie  i la Cambra dels Pirineus Orientals, mitjançant el corresponent conveni de projecte FEDER.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment serà acceptat o denegat amb un check box obligatori a peu del formulari.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA.

Així mateix, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

  1. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

La web www.ccipirineusmed.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE.

 

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA, els jutjats o tribunals de la localitat de LLEIDA.

 

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA utilitza “COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continua navegant o premeu el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies